برچسب: رضا اسماعیلی

آیین رونمایی از مجموعه ارزشمند این بانگ آزادی برگزار شد

آیین رونمایی از مجموعه ارزشمند استاد زنده‌یاد حمید سبزواری با نام این بانگ آزادی با حضور آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، دکتر محمدرضا سنگری و آقای رضا اسماعیلی در پژوهشگاه برگزار شد.

آیین رونمایی مجموعه ارزشمند این بانگ آزادی استاد حمید سبزواری

آیین رونمایی از کتاب "این بانگ آزادی" مجموعه آثار زنده یاد استاد حمید سبزواری به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

آیین رونمایی از کتاب “شهادت نامه عشاق” مجموعه اشعار عاشورایی برگزار...

رضا اسماعیلی: یک شعر اصیل آیینی باید علاوه بر موضوع دینی از موضع دینی هم برخوردار باشد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی