برچسب: راهبرد اقتصادی

بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کالای ایرانی

کرسی علمی ترویجی «بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کالای ایرانی» توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی،...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی