برچسب: دیپلماسی فرهنگی

نشست تجربه‌نگاری راهبردهای فکری و فرهنگی ایران و آلمان برگزار می...

از سلسله نشست های تجربه نگاری حکمرانی،‌ نشست علمی توسط مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

افزایش سهم نخبگان در روابط فرهنگی یکی از الزامات شکل گیری...

از سلسله نشست های تجربه نگاری حکمرانی،‌ نشستی علمی با سخنرانی دکتر محمد علی ربانی پژوهشگر مطالعات فرهنگی وبین المللی و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی برگزار شد.

نشست علمی مدل مطلوب دیپلماسی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار...

سلسله نشست های تجربه نگاری حکمرانی توسط هسته دیپلماسی فرهنگی مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه و مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

جامعه شیعی ایران از دیپلماسی زیارت غفلت کرده است

گفتگوی حجت‌الاسلام محمدحسین پورامینی در هفتمین قسمت از پرونده نگاهی به «چهل سال دیپلماسی فرهنگی»

یادداشت هفته

نشست‌های علمی