برچسب: دکتر رضا برنجکار

نشست علمی امکان فلسفه دین اسلامی

چهارمین پیش نشست علمی همایش ملی فلسفه دین اسلامی با عنوان نشست “ امکان فلسفه دین اسلامی” تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی