برچسب: دفاع

سنگری: ربع آثار نوشته شده دفاع مقدس، خاطره است

نشست تخصصی «ویژگی‌های ادبیات داستانی دفاع مقدس با تکیه بر زاویه دید» عصر روز دوشنبه مورخ 16 مهرماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی