برچسب: دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک

نشست تخصصی مطالعه‌ی تطبیقی دفاع ناشی از خطر توسعه علم

به همت دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست تخصصی مطالعه‌ی تطبیقی دفاع ناشی از خطر توسعه علم"، روز دوشنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه ۹۵ برگزار می‌شود."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی