برچسب: دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته

نشست تخصصی مبانی انسان‌شناختی مهندسی ژنتیک برگزار شد

به همت دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست تخصصی مبانی انسان‌شناختی مهندسی ژنتیک"، با حضور صاحبنظران این حوزه، در شهر مقدس قم برگزار گردید."

نشست تخصصی مبانی انسان‌شناختی مهندسی ژنتیک

به همت دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست تخصصی مبانی انسان‌شناختی مهندسی ژنتیک"، روز پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه در شهر مقدس قم برگزار می‌شود."

نشست تخصصی بررسی ملاحظات اخلاقی در روش های تولید و کاربرد...

به همت دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست تخصصی بررسی ملاحظات اخلاقی در روش‌های تولید و کاربرد حیوانات تراریخته"، روز چهارشنبه مورخ ۶ بهمن ماه ۹۵ در شهر مقدس قم برگزار می شود."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی