برچسب: خشونت خانوادگی

جرم شناسی جرایم خشونت بار خانوادگی

آشنایی با تازه ترین اثر در آستانه انتشار حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی جورکویه عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

قوامیت مردان به معنای مسئولیت است، نه زور گویی

کرسی علمی- ترویجی "نقش برداشت‌های نادرست از گزاره‌های اسلامی در خشونت خانوادگی علیه زنان"، توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی