برچسب: خانه کتاب و ادبیات ایران

نشست علمی شعارگویی و شعار نویسی در داستان انقلاب اسلامی

نشست علمی “شعارگویی و شعار نویسی در داستان انقلاب اسلامی (اصطلاح‌شناسی، چیستی، کارکردها)” برگزار می‌شود.

نشست علمی مولفه‌های اختصاصی گونه‌ی ادبیات داستان انقلاب اسلامی

نشست علمی "مولفه‌های اختصاصی گونه‌ی ادبیات داستان انقلاب اسلامی (چیستی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی)" برگزار می‌شود.

علی رمضانی مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران شد

مراسم معارفه علی رمضانی مدیرعامل جدید موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران عصر چهارشنبه پنجم آبان‌ماه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی