برچسب: خارج فقه

مهندسی ژنتیک و حوزه مسائل اخلاقی و ارزشی

چهارمین جلسه درس خارج فقه مهندسی ژنتیک و جتگ بیولوژیک توسط آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد

مهندسی ژنتیک با توحید در خالقیت منافات ندارد

سومین جلسه خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک توسط آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد

خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک بصورت مجازی برگزار می...

حوزه علمیه استان تهران با همکاری مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) درس خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک را بصورت مجازی برگزار می کند.

رهبری؛ چون رود خروشان، و چون خورشید درخشان

آیت الله علی اکبر رشاد، امروز در آغاز درس خارج فقه که در مدرسه علمیه امام رضا(ع) تهران برگزار‌شد، در شرح بیان امیرالمؤمنین (ع): «فی تَقلّبِ الأحوالِ عُلِمَ جواهِرُ الرّجالِ» اظهار داشت: جوهر و ذات مردان در گیرودار تحولات و دگرگونی های اوضاع و احوال که برای آنها پیش می‌آید آشکار می شود.

استقلال سیاسی حوزه‌ها درگرو استقلال مالی آنهاست

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران و تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع)، روز یکشنبه مورخ 7 بهمن ماه به ایراد سخنرانی پیش از آغاز درس خارج فقه خود پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی