برچسب: خارج فقه

حکم پژوهش و دانش‌ورزی در قلمرو زیست‌فناوری

یادداشتی از آیت الله علی اکبر رشاد با عنوان حکم پژوهش و دانش‌ورزی در قلمرو زیست‌فناوری منتشر شد

مفسدین قضایی باید تحت عناوین مجرمانه مهمتری محاکمه بشوند

آیت الله علی اکبر رشاد در واکنش به پرونده های اخیرا کشف شده در قوه قضائیه گفت: تضعیف نظام جمهوری اسلامی از مصادیق حرمت است

قواعد اخلاقی مرتبط با فقه زیست فناوری

نوشتاری از آیت الله علی اکبر رشاد با عنوان قواعد اخلاقی مرتبط با فقه زیست فناوری منتشر شد

اهمیت روش‌شناسی تولید مساله و ساختاربندی فقه

جدیدترین یادداشت آیت الله علی اکبر رشاد با موضوع روش‌شناسی تفریع فروع فقه زیست‌فناوری منتشر شد

مهندسی ژنتیک و حوزه مسائل اخلاقی و ارزشی

چهارمین جلسه درس خارج فقه مهندسی ژنتیک و جتگ بیولوژیک توسط آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی