برچسب: خارج فقه

عمران و آبادسازی امر الهی است و نیاز به مهندسی ژنتیک...

دومین سمپوزیوم بین‌المللی و چهارمین سمپوزیوم ملی کریسپر جمهوری اسلامی ایران با حضور آیت‌الله رشاد.

حکم پژوهش و دانش‌ورزی در قلمرو زیست‌فناوری

یادداشتی از آیت الله علی اکبر رشاد با عنوان حکم پژوهش و دانش‌ورزی در قلمرو زیست‌فناوری منتشر شد

مفسدین قضایی باید تحت عناوین مجرمانه مهمتری محاکمه بشوند

آیت الله علی اکبر رشاد در واکنش به پرونده های اخیرا کشف شده در قوه قضائیه گفت: تضعیف نظام جمهوری اسلامی از مصادیق حرمت است

قواعد اخلاقی مرتبط با فقه زیست فناوری

نوشتاری از آیت الله علی اکبر رشاد با عنوان قواعد اخلاقی مرتبط با فقه زیست فناوری منتشر شد

اهمیت روش‌شناسی تولید مساله و ساختاربندی فقه

جدیدترین یادداشت آیت الله علی اکبر رشاد با موضوع روش‌شناسی تفریع فروع فقه زیست‌فناوری منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی