برچسب: حکم حجاب

امر به حجاب گزاره ارشادی است یا حکم فقهی؟

سخنرانی حجت ‌الاسلام ‌والمسلمین سعید داودی عضو هیأت ‌علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

آیات حجاب و نقد شبهات

بریده ای از مقاله حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن جواهری عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

داستان حجاب در قرآن

نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن جواهری عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

حجاب برای دور داشتن فاسقان و حکمی مولوی است

کرسی علمی ترویجی “مولوی یا ارشادی بودن حکم حجاب بر اساس آیه ۵۹ سوره احزاب” توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی مولوی یا ارشادی بودن حکم حجاب بر اساس آیه...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی