برچسب: حوزه ریاست

آیین معارفه مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه برگزار شد

آیین معارفه مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه با حضور ریاست مکرم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

رییس حوزه ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معرفی شد

دکتر مهدی رمضانی در حکمی از سوی آیت‌الله علی اکبر رشاد به سمت ریاست حوزه ریاست منصوب شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی