برچسب: حوزه تمحض

مقاومت‌ها در تکاپوی تولید علوم سیاسیِ قرآن- بنیاد، جدّی است

گفت‌وگو با حجت الاسلام محمد عابدی، عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

دعوت بانوان به حجاب باید همدلانه و به دور از هیجانات...

رابطه مهم‌ و حیاتی‌ میان‌ دو گروه‌ از پژوهش‌های‌ قرآنی و نیز جایگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با حجت‌الاسلام و المسلمین سعید داودی

ساختار معرفتی گروه منطق فهم دین

گفتگو با حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین مدیر گروه منطق هم دین پژوهشگاه

اهمیت و ضرورت ارتقای منطق فهم احکام اسلامی

نوشتاری از حجت الاسلام عرب صالحی پیرامون اهمیت و ضرورت ارتقای منطق فهم احکام اسلامی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی