برچسب: حمید هوشنگی

ثبات سیاسی به معنای عدم انحراف یک نظام سیاسی از هنجار...

به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی، کرسی ترویجی با موضوع «جریان مجدد و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی» برگزار شد.

کرسی ترویجی چالش‌ها و چشم‌انداز تحقیقات کودتای سال ۱۲۹۹

برگزاری سومین نشست علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ به صورت کرسی علمی ترویجی مجازی با موضوع “چالش‌ها و چشم‌انداز تحقیقات کودتای سال ۱۲۹۹“

کرسی ترویجی بازسازی اعتماد در فضای پساکرونایی

کرسی علمی ترویجی با عنوان "بازسازی اعتماد در فضای پساکرونایی" به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

بازخوانی نهاد کمیته انقلاب اسلامی و شیوه مدیریتی آیت‌الله مهدوی کنی(ره)

نشست «بازخوانی نهاد کمیته انقلاب اسلامی و شیوه مدیریتی آیت‌الله مهدوی کنی(ره)» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه، با همکاری دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله مهدوی کنی(ره) و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی برگزار شد.

برگزاری نشست نقد کتاب انقلاب تصور ناپذیر در ایران

نشست نقد و بررسی "کتاب انقلاب تصور ناپذیر در ایران” توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی