برچسب: حمید رضا شاکرین

نشست علمی رابطه عدم قطعیت با قاعده علیت برگزار می شود

برگزاری نشست علمی توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

اثبات تداوم فاعلیت خدا در جهان براساس فیزیک کوانتوم

نشست علمی با موضوع “فیزیک جدید و نقش خدا در جهان ” توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی و گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار شد.

اخلاص از نگاه نبوی(ص)

حميد رضا شاكرين در مورد ششمین شماره از مجموعه «از نگاه نبوي (ص)» پاسخ می‌دهد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی