برچسب: حمایت از کالای ایر انی

تحریم اقتصادی یکی از روش‌های وادار کردن کشورهای تحریم شونده به تغییر رفتار مورد نظر کشورهای تحریم کننده یا به قصد ایجاد بی‌ثباتی در...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی