برچسب: حسین عشاقی

حکم ناپذیری ذات حق

حجت الاسلام حسین عشاقی عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشگاه در نوشتاری به بررسی حکم ناپذیری ذات حق پرداخته است.

تفسیر آیه استرجاع به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

حجت الاسلام حسین عشاقی عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشگاه در جدیدترین یادداشت خود به مناسبت شهادت سپهبد سلیمانی به بررسی آیه استرجاع پرداخت.

حسین عشاقی

دانشیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: فلسفه عرفان حوزه تمحض دوم: تحلیل های عقلی و نقلی در مسایل...

عشاقی: گام‌های پسین در فلسفه برین به اصول کلی فلسفه‌ نوین...

کرسی علمی- ترویجی “گام‌های پسین در فلسفه برین” صبح امروز چهارشنبه 19 دی ماه توسط گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

کرسی علمی- ترویجی گام‌های پسین در فلسفه برین برگزار می‌شود

کرسی ترویجی "گام‌های پسین در فلسفه برین" توسط گروه فلسفه پژوهشگاه با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی