برچسب: حامد رشاد

کتاب درباره رمان نامزد شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد

در نشست خبری شانزدهمین دوره جایزه «جلال آل‌احمد» نامزدهای این دوره از جایزه معرفی شدند.

درباره رمان، نامزد بیست‌ویکمین جایزه قلم زرین در بخش نقد و...

کتاب درباره رمان - دفتر دوم: سیر تطور، اکنون و آینده رمان به قلم حامد رشاد نامزد دریافت جایزه بخش نقد و پژوهش ادبی جشنواره قلم زرین شد.

در حال عبور از رمان غربی به رمان اسلامی هستیم

نشست گپی با نویسنده با موضوع نقد و بررسی «کتاب سیر تطور اکنون و آینده رمان» با حضور حامد رشاد برگزار شد.

«رمانیسم»؛ روح رمان در کالبدِ مکتب‌های گوناگون

یادداشت حامد رشاد عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با عنوان «رمانیسم»؛ روح رمان در کالبدِ مکتب‌های گوناگون

کوتاهه‌ای درباره نسبت رمان با نظریه‌های ادبی

یادداشت آقای حامد رشاد عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با موضوع کوتاهه‌ای درباره نسبت رمان با نظریه‌های ادبی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی