برچسب: حامد رشاد

درباره رمان، نامزد بیست‌ویکمین جایزه قلم زرین در بخش نقد و...

کتاب درباره رمان - دفتر دوم: سیر تطور، اکنون و آینده رمان به قلم حامد رشاد نامزد دریافت جایزه بخش نقد و پژوهش ادبی جشنواره قلم زرین شد.

در حال عبور از رمان غربی به رمان اسلامی هستیم

نشست گپی با نویسنده با موضوع نقد و بررسی «کتاب سیر تطور اکنون و آینده رمان» با حضور حامد رشاد برگزار شد.

«رمانیسم»؛ روح رمان در کالبدِ مکتب‌های گوناگون

یادداشت حامد رشاد عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با عنوان «رمانیسم»؛ روح رمان در کالبدِ مکتب‌های گوناگون

کوتاهه‌ای درباره نسبت رمان با نظریه‌های ادبی

یادداشت آقای حامد رشاد عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با موضوع کوتاهه‌ای درباره نسبت رمان با نظریه‌های ادبی.

نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان با موضوع «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن» با حضور حامد رشاد برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی