برچسب: حامد رشاد

«رمانیسم»؛ روح رمان در کالبدِ مکتب‌های گوناگون

یادداشت حامد رشاد عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با عنوان «رمانیسم»؛ روح رمان در کالبدِ مکتب‌های گوناگون

کوتاهه‌ای درباره نسبت رمان با نظریه‌های ادبی

یادداشت آقای حامد رشاد عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با موضوع کوتاهه‌ای درباره نسبت رمان با نظریه‌های ادبی.

نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان با موضوع «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن» با حضور حامد رشاد برگزار شد.

بررسی فعالیت‌های گروه ادبیات اندیشه در روزگار کرونایی

دکتر محمدرضا سنگری، مدیرگروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه از کم و کیف فعالیت‌های این گروه در ایام کرونا می‌گوید.

وظیفه یک رمان و داستان خوب تولید معناست

نشست علمی «بررسی نظریه روایت داستانی از امر تاریخی؛ برپایه نقد و بازکاوی کتاب احضاریه» با حضور محمدرضا سنگری، مهدی کاموس و احمد شاکری در تهران برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی