برچسب: جهاد سازندگی

فهم اجتماعی باعث کشف نسبت زیست انسانی با زمین است

چهارمین کرسی ترویجی از سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی برگزار شد.

کرسی ترویجی استعداد شناسی سرزمین، هویت زیستی و بوم‌شناسی سیلاب

چهارمین کرسی ترویجی از سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی با موضوع “استعداد شناسی سرزمین، هویت زیستی و بوم‌شناسی سیلاب برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی