برچسب: جریان جاهلی

واکاوی چرایی عصبانیت جریان جاهلی از روحانیت مردمی و انقلابی

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری حوزه به تشریح و تبیین واکاویِ چرایی عصبانیت جریان جاهلی از روحانیت مردمی و انقلابی در روزها و هفتههای اخیر پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی