برچسب: توسعه پایدار

چالش‌های سند ۲۰۳۰ برای ایران و نحوه تحقق تحول بنیادین آموزش...

همایش علمی «چالش‌های سند ۲۰۳۰ برای ایران و نحوه تحقق تحول بنیادین آموزش و پرورش» توسط پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، روز دوشنبه...

سندِ ۲۰۳۰ و کارگزارانِ بومیِ تجدُّدِ غربی

نوشتاری از دکتر مهدی جمشیدی با عنوان سندِ ۲۰۳۰ و کارگزارانِ بومیِ تجدُّدِ غربی منتشر شد

تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار سند توسعه پایدار ۲۰۳۰

نوشتاری از دکتر سیدمحمدمهدی غمامی با عنوان تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ منتشر شد

تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰

تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰ نوشتاری از دکتر حسین رمضانی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(بخش دوم) آسیب‌های بنیادین ناظر به مبانیِ دستورکار...

بررسی و نقد سند ۲۰۳۰؛ توسعه پای‌دار

کتاب "بررسی سند ۲۰۳۰ توسعه پای‌دار" به قلم دکتر حسین رمضانی رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی