برچسب: تمایزات فلسفه دین اسلامی

نشست علمی تمایزات فلسفه دین اسلامی با فلسفه دین تحلیلی و...

سومین پیش نشست علمی همایش ملی فلسفه دین اسلامی با عنوان نشست “ تمایزات فلسفه دین اسلامی با فلسفه دین تحلیلی و قاره‌ای ” تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی