برچسب: تفکیک

سمینار علمی عقل و اخباری‌گری و تفکیک

نخستین سمینار ارائه مقالات همایش ملی اجتهاد عقل گرا برگزار می شود

نظریه تفکیک عقل از نفس با قرآن سازگار نیست

کرسی علمی ترویجی با موضوع “تحلیل و نقد هستی‌شناسی عقل در نگره تفکیک“ توسط گروه کلام پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی