برچسب: تحول فرهنگی و نسبت آن با رویکرد تمدنی

نشست علمی الزامات و بایسته‌های نظام فرهنگی کشور

نشست علمی “الزامات و بایسته‌های نظام فرهنگی کشور” به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی