برچسب: تحول علوم انسانی

نشست علمی تحول علوم انسانی از نظر تا عمل در کارنامه...

ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «تحول علوم انسانی از نظر تا عمل در کارنامه علامه مصباح» با ارائه دکتر رمضان علی‌تبار به صورت مجازی برگزار می‌شود.

مطالعات علوم انسانی؛ کامیابی‌ها و کاستی‌ها

در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، مجموعه نشست‌های کارگروه حکمت و دین‌پژوهی همایش به صورت مجازی برگزار شد.

مدلی برای تحول و اسلامی سازی علوم انسانی

کرسی ترویجی مدلی برای تحول و اسلامی سازی علوم توسط انجمن تحول علوم انسانی برگزار شد.

تحول واقع‌بینانه در علوم انسانی

دکتر ابراهیم دادجو، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به بررسی اهمیت تحول در علوم انسانی پرداخت

یادداشت هفته

نشست‌های علمی