برچسب: بررسی الهیاتی

پژوهش و مطالعات الهیاتی، نیاز جامعه علمی

مسائل و موضوعات مختلف را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی و مطالعه قرار داد یکی از این ابعاد بررسی الهیاتی مسائل است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی