برچسب: بحران

کرسی ترویجی راهبردهای مدیریتی ایران در تقابل با بحران‌ها با رویکرد...

برگزاری کرسی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز تمدن و دین‌پژوهی پیامبر اعظم(س)

نشست علمی مجازی کرونا و بحران معنا

برگزاری نشست علمی مجازی توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه با همکاری گروه کلام و فلسفه دین موسه امام خمینی(ره)

فخر زارع: ترس از فقر، مردم را به فقر می‌کشاند

سیدحسین فخر زارع عضو هیأت علمی گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه در گفتگویی به دلایل اصلی بحران‌های اقتصادی و فرهنگی جامعه پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی