برچسب: بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی

راه بازسازی فرهنگی کشور با تعلیم و تربیت نسل آینده

برگزاری میزگرد تخصصی «ساختار فرهنگی و نهاد دین» ذیل همایش ملی «منطق بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور».

محوری‌‌ترین بحث در بازسازی نظام فرهنگی، وضعیت نهاد خانواده است

برگزاری میزگرد تخصصی «ساختار فرهنگی و نهاد خانواده» ذیل همایش ملی «منطق بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور».

تقابل «فرهنگ جهانی مدرن» و «فرهنگ جهانی اسلام»

سیزدهمین نشست علمی با عنوان «تقابل "فرهنگ جهانی مدرن" و "فرهنگ جهانی اسلام"» با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حبیب‌الله بابایی برگزار شد.

نشست علمی ملاحظات بنیادی در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

نشست علمی “ملاحظات بنیادی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی” به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی الزامات عملیاتی در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی

دومین نشست از سلسله نشست‌های همایش بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با عنوان الزامات عملیاتی در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی