برچسب: ایران شناسی

دوره ایران شناسی؛ گذشته، حال و آینده برگزار می‌شود

دوره به همت بنیاد ابن سینا، مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه، انستیتو تمدن،مرکز فرهنگی خیام(روسیه) به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کارگاه علمی مبانی ایران شناسی برگزار می شود

برگزاری کارگاه علمی توسط بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی