برچسب: انتخابات

درباره کاهش مشارکت سیاسی

نوشتاری از مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه

شاخصه‌های یک دولت کارآمد

گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه

مشارکت تبلور سرمایه اجتماعی و پشتوانه اقتدار ملی است

سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

کاربرد مقبوله عمر بن حنظله در انتخاب اصلح در انتخابات

یادداشتی از حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحمید واسطی عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

حق و تکلیف؛ وجه تمایز انتخابات در نظام اسلامی

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی