برچسب: امیرحسین مکبری

نشست مهارت‌های مجازی برگزار می‌شود

نشست "مهارت‌های مجازی" توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد عمومی کتابخانه‌¬های کشور با حضور اساتید این حوزه در کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی