برچسب: امام حسن

عمق دانش امام حسن(ع) در تفسیر مثال زدنی است

گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد عابدی عضو هیات علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

توصیف فضایل امام حسن مجتبی(ع) از زبان مخالفانش

نوشتاری مستخرج از از مقاله «حسن بن علی(ع)» جلد اول دانشنامه فاطمی

باید درباره جایگاه امام حسن(ع) در هندسه جامع الگویی نظام امامت...

گفتگو با حجت‌الاسلام محمد عابدی عضو هیات علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

جایگاه علمی امام حسن مجتبی(ع) در تفسیر قرآن

نوشتاری مستخرج از مقالات گروه قرآن و اهل بیت(ع) دانشنامه قرآن‌شناسی به قلم حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عابدی

امام حسن(ع) و قرآن

چکیده‌ای کوتاه از مقاله "امام حسن(ع) و قرآن" از گروه قرآن و اهل بیت دانشنامه قرآن‌شناسی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی