برچسب: الهیات طبیعی معاصر

الهیات طبیعی معاصر و خدای شخص‌وار

موضوع کانونی در فلسفه دین، خدا است و فلسفه دین بیش از هر چیز بر موضوع خدا تمرکز دارد. فلاسفه در طول قرن­‌ها به دنبال دلیلی برای باور به وجود خدا گشته‌اند.

الهیات طبیعی معاصر و خدای رخنه‌ها

در پروژه الهیات طبیعی معاصر، وجود خدا متوقف بر اموری می‌­شود که تبیین­‌های طبیعی موجود، توضیح قابل قبولی برای رخ دادن آنها ارائه نمی‌­کنند.

الهیات طبیعی معاصر و ادوار آن

علمای الهیات، از جهات مختلف این علم را تقسیم کرده اند. مهمترین اقسام الهیات که در حقیقت از نظر منبع مقدمات و مبادی آن است، تقسیم آن به الهیات طبیعی و الهیات وحیانی است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی