برچسب: الحاد دین

نشست علمی جریان‌شناسی الحاد مدرن برگزار شد

نشست علمی جریان شناسی الحاد مدرن، توسط قطب علمی فلسفه دین و با ارائه دکتر میثم توکلی‌بینا برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی