برچسب: التقاط

التقاط روشی و اعتقادی؛ منشأ آسیب در برداشت‌های گروه فرقان از...

یادداشتی از حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عابدی، عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی