برچسب: افتخارات

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ۴۰۴ جایزه و نشان، پر...

در گفتگویی با دکتر محسن ردادی مدیر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشگاه به بررسی افتخارات کسب شده در جشنواره های مختلف پرداخته ایم.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی