برچسب: اسلامی سازی

فارابی مبانی فلسفه یونانی را به مبانی اسلامی تغییر داد

در راستای برگزاری اولین کنگره جهانی «فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی»، کرسی علمی ترویجی «روش‌شناسی فارابی در اسلامی‌سازی فلسفه یونان» برگزار شد.

کرسی ترویجی روش‌شناسی فارابی در اسلامی‌سازی فلسفه یونان

در راستای برگزاری اولین کنگره جهانی «فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی»، کرسی علمی ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می شود

اسلامی سازی علوم انسانی از اساسی ترین اصول برای بازمهندسی مبتنی...

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین «محمد عابدی» عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

مدلی برای تحول و اسلامی سازی علوم انسانی

کرسی ترویجی مدلی برای تحول و اسلامی سازی علوم توسط انجمن تحول علوم انسانی برگزار شد.

علوم انسانی اسلامی شامل وصف ایدئولوژیک نیست

دومین جلسه از سلسله نشست‌های "انقلاب اسلامی و اسلامی‌سازی علوم انسانی" با حضور دکتر مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی