برچسب: ادریس هانی

نشست علمی ماهیت فرهنگ در جامعه اسلامی و روش هدایت یا...

سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام): “فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی” برگزار می شود

ضرورت ارتقای گفتمان جهانی اربعین برای عصر حاضر

هم‌اندیشی بین‌المللی «راهبردهای سیاسی گفتمان اربعین در عرصه بین‌الملل» به همت گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

نشست علمی (هم‌اندیشی) راهبردهای سیاسی گفتمان اربعین در عرصه بین‌الملل

برگزاری هم اندیشی بین المللی توسط گروه سیاست پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی