برچسب: ادبیات و دولت سیزدهم

سیاست‌گذاری ادبی و چالش‌های آن در مدیریت هنری دولت سیزدهم

تازه‌ترین یادداشت دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه با عنوان سیاست‌گذاری ادبی و چالش‌های آن در مدیریت هنری دولت سیزدهم.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی