برچسب: ادبیات اندیشه

نشست علمی ادبیات مقاومت، راه‌های رفته و نرفته

به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با همکاری فرهنگسرای اندیشه سلسله نشست‌های علمی داستان و آرمان برگزار می‌شود.

فرصت‌های اقتباس فراتر از ادبیات داستانی است

مصاحبه دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با خبرگزاری کتاب.

فرش قرمز بی‌شرفی، نگاهی به هرزنمای عنکبوت مقدس!

یادداشت محمد حسن شاهنگی دبیر علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در خصوص هرزنمای عنکبوت مقدس.

تنها سینمای ضد دفاع در جهان، سینمای ایران است!

نشست علمی «نقد و بررسی سینمای سیاه دفاع مقدس» به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

روایتی که مثل نویسنده‌اش زلال نیست

یادداشتی از احمد شاکری عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی