برچسب: ادبیات اندیشه

نشست هم‌اندیشی راهکارهای مسئله _ محوری در پژوهش‌های علوم انسانی

هم‌اندیشی علمی «راهکارهای مسئله _ محوری در پژوهش‌های علوم انسانی» همراه با رونمایی از آثار منتشره یک سال گذشته پژوهشکده فرهنگ برگزار می‌شود.

زاویۀ دید جدیدی نسبت به شعر انقلاب در سخنان رهبری

کرسی ترویجی «بررسی نظری نظریۀ شعر انقلاب اسلامی» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و گروه مرجع ادبیات انقلاب اسلامی اندیشکدۀ ادبیات پایداری برگزار شد.

جریان ادبی انقلاب اسلامی یک جریان سنت ­گراست

کرسی ترویجی «چیستی جریان ادبی، مشارکت جریانی و بررسی موردی آن در ادبیات داستانی دفاع مقدس» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار ‌شد.

«کشتی پهلو گرفته» روضه ادبی است که مخاطب خودش را دارد

بازخوانی کتاب‌ «کشتی پهلو گرفته» اثر سیدمهدی شجاعی با حضور دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه.

کرسی ترویجی بررسی نظری نظریه انقلاب اسلامی

کرسی علمی- ترویجی با موضوع «بررسی نظری نظریه انقلاب اسلامی» توسط گروه ادبیات اندیشه با همکاری اندیشکده ادبیات پایداری برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی