برچسب: ادبیات اندیشه

اربعین چراغ راهِ شکستن تاریکی است

تازه‌ترین یادداشت دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با موضوع اربعین.

جریان شناسی اقتباس در سینمای ایران

تازه ترین یادداشت محمد حسن شاهنگی دبیر علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه.

پرسش‌بودگی ظهور و بروز هویت ملی در ادبیات داستانی دفاع مقدس

سخنان دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه در نشست علمی «ظهور و بروز هویت ملی در ادبیات داستانی دفاع مقدس».

نشست علمی «دومین اربعین از دور، ایده‌ها و برنامه‌ها» برگزار شد

نشست علمی «دومین اربعین از دور، ایده‌ها و برنامه‌ها» با حضور و ارائه آقایان دکتر محمدرضا سنگری،حمید احمدی، مسعود معینی پور و فرشاد مهدی‌پور برگزار شد.

بسته مطالعاتی گروه ادبیات اندیشه به مناسبت روز سینما

به مناسبت روز سینما در ادامه بسته مطالعاتی گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه تقدیم می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی