برچسب: ادبیات اندیشه

از نمایشگاه کتاب فقط کتاب نخرید!

نوشتاری از دکتر احمد شاکری عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه

چشم انداز سال ۱۴۰۳ گروه ادبیات اندیشه

دکتر محمدرضا سنگری رئیس گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در یادداشتی از چشم انداز سال آینده این گروه خبر داد که در...

نشست هم‌اندیشی راهکارهای مسئله _ محوری در پژوهش‌های علوم انسانی

هم‌اندیشی علمی «راهکارهای مسئله _ محوری در پژوهش‌های علوم انسانی» همراه با رونمایی از آثار منتشره یک سال گذشته پژوهشکده فرهنگ برگزار می‌شود.

زاویۀ دید جدیدی نسبت به شعر انقلاب در سخنان رهبری

کرسی ترویجی «بررسی نظری نظریۀ شعر انقلاب اسلامی» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و گروه مرجع ادبیات انقلاب اسلامی اندیشکدۀ ادبیات پایداری برگزار شد.

جریان ادبی انقلاب اسلامی یک جریان سنت ­گراست

کرسی ترویجی «چیستی جریان ادبی، مشارکت جریانی و بررسی موردی آن در ادبیات داستانی دفاع مقدس» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار ‌شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی