برچسب: ابراهیم دادجو

کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر شد

کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی به قلم دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه معرفت‌شناسی منتشر شد.

تأملی در کتاب «علم دینی»

در جهت اهدافی که جامعه ایرانی اسلامی ما دارد، بحث از «علم دینی» و تعیین حدود و ثغور آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هرگونه تلاشی را مبارک و مغتنم می‌دارد.

آسیب‌شناسی پژوهش در علوم انسانی برگزار شد

همزمان با هفته پژوهش، وبینار تخصصی “آسیب‌شناسی پژوهش در علوم انسانی“ توسط انجمن تحول علوم انسانی برگزار شد.

زبان پژوهشگران فلسفه اسلامی سنتی باقی مانده است

دکتر ابراهیم دادجو عضو در برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو در رابطه با آسیب شناسی ترجمه‌های فلسفی غرب و عدم آشنایی با فلاسفه شرق به ایراد سخنانی پرداخت.

وبینار تخصصی آسیب‌شناسی پژوهش در علوم انسانی برگزار می‌شود

همزمان با هفته پژوهش، وبینار تخصصی توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی