برچسب: آیت الله فقیهی

دومین پیش‌اجلاسیه کرسی اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید برگزار...

پیش‌اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی «اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید» با حضور نظریه‌پرداز، سه تن از ناقدان و چهار تن از داوران دوشنبه 25 تیرماه جاری در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی