برچسب: آن یتیم نظر کرده

نشست نقد کتاب آنک آن یتیم نظر کرده

ششمین نشست ازمجموعه نشست‌های روایت داستانی از امر تاریخی به نقد و بررسی کتاب آنک آن یتیم نظر کرده توسط گروه ادبیات اندیشه خواهد پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی