برچسب: آمایش سرزمینی

نشست بازخوانی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین برگزار شد

دومین میزگرد علمی تخصصی سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند حوزه­‌های طبیعی و انسانی نشست‌های آمایش سرزمین؛ تغییر و مانایی اجتماعی برگزار شد.

کرسی ترویجی بهینه یابی تنوع زیستی در پهنه سرزمینی

کرسی ترویجی بهینه یابی تنوع زیستی در پهنه سرزمینی توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی