برچسب: آسیب اجتماعی

حل آسیب‌های اجتماعی، مطالبه‌ای بر زمین مانده!

نوشتاری از دکتر سیدحسین فخرزارع مدیر گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه

ریشه انحرافات و آسیب‌های اجتماعی، نهفته در فقر فرهنگی جوامع است

گفتگو با دکتر سید حسین فخر زارع با موضوع انحرافات اجتماعی و نقش فقر فرهنگی در افزایش این انحرافات

جمشیدی: در قانون‌گذاری زیاده‌روی کرده‌ایم

دومین نشست علمی از سلسله نشست‌های علمی بررسی آسیب‌های اجتماعی با موضوع ساختار علمی مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی، با حضور مهدی جمشیدی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی