فراتی - نتایج جست‌وجو

اگر شما از این نتایج راضی نیستید، می‌توانید جستجوی دیگری انجام دهید

آقای عبدالوهاب فراتی به رتبه دانشیاری ارتقا یافت

در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، آقای عبدالوهاب فراتی به رتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کرد.

اندر احوالات فقه سیاسی در حوزه علمیه قم و نجف

گفتگو با دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه

هدف مقاومت اسلامی دفاع از مظلومان منطقه و جهان است

کرسی علمی- ترویجی “درآمدی بر نظریه مقاومت اسلامی(اصول،‌اهداف و راهبردها)” به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

کرسی علمی- ترویجی نظریه خلافت حزب التحریر و راهکارهای اجرایی شدن آن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی علمی- ترویجی درآمدی بر نظریه مقاومت اسلامی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی