بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

نظر به ضرورت «اصلاح و ارتقاء ساختار نهادهای فرهنگي کشور»، و پیرو تاکیدات رهبر فرهمند انقلاب اسلامی (دام ظلّه الوارف) در خصوص بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی، مطالعة این مهم به‌ویژه از حیث تبیین مباني نظري و تعیین منطق آن، در دستور کار پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعي پژوهشگاه قرار گرفته است. اینک جهت هم‌اندیشي و ارائه نظرات اصحاب فن در این باب، مقرر است همایش «منطق بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» با همکاري دستگاه‌های عمده مرتبط، در بیست‌ و سوم مهرماه سال جاري در دو بخش صبح و عصر (8 تا 18) در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار گردد. چهار محور اصلی همایش: الف) هویت ساختار انقلابی فرهنگ؛ ب) نقَادی ساختار فرهنگی کنونی؛ ج) وضعیت مطلوب ساختار فرهنگی کشور؛ د) چگونگی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور؛ بخش اول همایش به صورت سخنرانی می‌باشد و بخش دوم همایش به صورت میزگردهای تخصصی در شش موضوع به صورت هم‌زمان با حضور دو صاحب‌نظر در آن موضوع و دبیر علمی برگزار خواهد گردید؛ محورهای میز تخصصی:

  1. بازخوانی وضع ساختاری کنونی؛
  2. طرّاحی وضع ساختاری آرمانی؛
  3. سازکارهای بازسازی انقلابی در ساختار؛

موضوعات میزهای تخصصی:

  1. ساختار فرهنگی و نهاد دین؛
  2. ساختار فرهنگی و نهاد خانواده؛
  3. ساختار فرهنگی و مردم؛
  4. ساختار فرهنگی و رسانه و فضای مجازی؛
  5. ساختار فرهنگی و نهاد تعلیم و تربیت؛
  6. ساختار فرهنگی و نهاد دولت؛

دستگاه‌های مشارک: سازمان صداوسیما، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شورای فرهنگ عمومی و … در این بخش مستندات مربوط به این همایش وزین نمایه می‌گردد:

دانلود تیزر رسمی همایش

دانلود نسخه با کیفیت پوستر همایش

ثبت نام برای حضور در همایش ملی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

همایش ملی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

اخبار مرتبط با همایش

نقادی ساختار؛ وضعیت مطلوب؛ چگونگی بازسازی

گفتگوی دکتر سیدحسین فخر زراع مدیر گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه و دبیر علمی همایشی «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور».

نشست ملاحظات بنیادی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی برگزار شد

نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» با عنوان نشست "ملاحظات بنیادی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی" برگزار شد.

نشست علمی الزامات عملیاتی در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی

دومین نشست از سلسله نشست‌های همایش بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با عنوان الزامات عملیاتی در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی برگزار می‌شود.

نشست الزامات عملیاتی در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی برگزار شد

برگزاری دومین نشست از سلسله نشست‌های همایش «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» با عنوان «الزامات عملیاتی در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی».

نشست علمی سبک زندگی و حقوق خانواده در نقشه مهندسی کشور

نشست علمی “سبک زندگی و حقوق خانواده در نقشه مهندسی کشور” به صورت مجازی برگزار می‌شود.