کتاب قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن (ویراست دوم) اثر حجت‌الاسلام علی‌اصغر هادوی‌نیا در گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع آراسته شد.

در ویرایش دوم کتاب قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن، ماهیت و جایگاه قرض‌الحسنه در اقتصاد اسلامی و آثار اقتصادی آن و عملکردش در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از عناصر اصلی قرض‌الحسنه نیاز قرض گیرنده و انگیزه معنوی و اخروی قرض دهنده می‌باشد. قرض در ذهنیت فرد مسلمان درآمد موقت است. یکی از ویژگی‌هایی اثر  کنونی که آن را منحصر به فرد می‌کند توجه خاص به تفاوت بین قرض و قرض‌الحسنه است که در دیگر آثار مربوط به قرض‌الحسنه، یا بدان اشاره نشده است و یا مورد تأکید قرار نگرفته. در واقع تمامی آثار دیگری که به نام قرض‌الحسنه انتشار یافته‌اند مربوط به قرض هستند.

در بخشی از مقدمه این اثر ارزشمند آمده است: 

قرض از عقود معوضه است به گونه‏ ى كه مال از مالكيت قرض‏دهنده منتقل مى‏شود و در برابر آن ذمّه قرض گيرنده، كه يك امر اعتبارى است، مشغول می‌گردد. يعنى قرض دهنده به وسيله ‏ى قرض، مالكيت يك امر عينى را به مالكيت يك امر اعتبارى تبديل مى‏كند. ويژگى اين تبديل آن است كه در امر اعتبارى فساد و زيان راه ندارد و در واقع قرض گيرنده با چنين كارى مال خود را بيمه كرده است. افزون بر اين، امر اعتبارى قدرت انتاج و توليد ندارد؛ يعنى نمى‏ تواند بر خود بيفزايد، در حالى كه اگر قرض دهنده سرمايه ‏اش را قرض نمى‏ داد و مالكيت آن را منتقل نمى‏ كرد، احتمال زيان و قابليت سوددهى آن نيز باقى مى‏ماند. با توجه به اين دليل عقلى، طبيعى به نظر مى‏ رسد كه در قرض سود منتفى باشد. بنابراين، طبق اين دليل، در قرض اصل بر غير ربوى بودن است. چنين استدلالى به قرض مصرفى اختصاص ندارد و در قرض توليدى نيز به چشم مى ‏خورد. در آن جا نيز عين به اعتبار تبديل مى‏شود و طبيعى است كه سوددهى درست نباشد. به هر حال، قرض ربوى از موضوع تحقيق ما بيرون است.

نكته‏‌ی ديگرى كه در تبيين موضوع تحقيق حاضر سودمند مى ‏نمايد، توجه به تفاوت »قرض غير ربوى« و »قرض‌‏الحسنه« است، قرض، از جهت فقهى – حقوقى، به عنوان يك عقد مطرح است و شرايط خاصى دارد كه در آينده مورد بررسى قرار مى‏گيرد؛ اما، از جهت اقتصادى، رفتارى است كه توجه به عامل‏هايى چون انگيزش ‏ها در تحليل آن تأثير بسيار دارد. از نتايج بخش اوّل، »نيازمند بودن وام گيرنده« و »انگيزه‏ى معنوى و اخروى قرض دهنده« است كه بايد آن‏ها را دو ركن از اركان قرض ‏الحسنه به شمار آورد. البته در انعقاد عقد قرض رعايت اين دو، به عنوان شرط، مورد توجه قرار نمى‏ گيرد. بنابراين، مى‏توان گفت كه رابطه‏ى بين »قرض غير ربوى« و »قرض‏ الحسنه« اعم و اخص مطلق است و قرض‏ الحسنه زير مجموعه ‏ى »قرض غير ربوى« شمرده مى‏شود. چنين نگرشى اقتضا مى‏كند كه بسيارى از آثار قرض ‏الحسنه در شمار آثار قرض جاى گيرد اين تحقيق عموماً آثار قرض الحسنه را بررسى مى‏ كند. مراد از كلمه ‏ى «قرض‏ الحسنه» در اين مجموعه، قرض غير ربوى برخوردار از اركان قرض‏ الحسنه است؛ و مراد از كلمه‏ى «قرض»، گاه تنها قرض غير ربوى است كه يكى از اركان قرض‌‏الحسنه را نداشته باشد و گاه اعم از آن و قرض‏ الحسنه كه به تناسب موضوع روشن می‌شود.

آخرين نكته، كه در خصوص تعيين حدود موضوع بايد مورد توجه دقيق قرار گيرد، انواع قرض است. چنان كه در آينده اشاره می‌‏شود، قرض انواعى دارد. اين مجموعه، با هدف محدود كردن موضوع و شفّافيت مباحث بيش‏تر به قرض مصرفى خصوصى، كه در آن وام گيرنده و وام دهنده هر دو از بخش خصوصى ‏اند، نظر دارد و هر جا از اين محدوده پاى فراتر مى‏نهد، آشكارا بيان مى‏كند.

بديهى است كه انتخاب اين قيود به معناى اختصاص داشتن« قرض ‏الحسنه» به «قرض ‏الحسنه‏ ى مصرفى خصوصى» نيست؛ چنان كه آثار بيان شده نيز ممكن است به اين نوع قرض ‏الحسنه اختصاص نداشته باشد.

کتاب قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن (ویراست دوم) اثر حجت‌الاسلام علی‌اصغر هادوی‌نیا با قیمت 125000 تومان راهی بازار نشر شد.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.