کسب عنوان پژوهشگاه برتر کشور در حوزه علوم انسانی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بنا بر رتبه بندی سالانه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور، پژوهشگاه در سال 1401 در بین سایر موسسات پژوهشی علوم انسانی رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

بنا بر گزارش موسسه استنادی علوم(ISC)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر اساس معیارسنجی دقیق و منسجم صورت گرفته در زمینه های گوناگون مانند پژوهش، فناوری و نوآوری، بین المللی سازی،‌ خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات و اثرگذاری اقتصادی رتبه هفدهم کل موسسات و مراکز پژوهشی کشور و رتبه نخست موسسات مرتبط در حوزه علوم انسانی را به خود اختصاص داد.

گفتنی است در این رتبه بندی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،‌ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.